SSC “xử” 5 DN và 1 cá nhân, thu phạt hơn nửa tỷ đồng

VietTimes – Trong tuần giao dịch vừa qua (từ 8 – 12/8), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 6 quyết định, xử phạt hành chính 5 doanh nghiệp và 1 cá nhân, do đã có các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Tổng mức xử phạt hành chính dành cho 6 chủ thể này lên đến 537,5 triệu đồng, trong đó CTCP Khoáng sản Hòa Bình chịu phạt nặng nhất (200 triệu đồng).

Phạt Công ty TNHH sản xuất thép Tâm Đức 50 triệu đồng

Ngày 09/8/2016, UBCKNN ban hành Quyết định số 824/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH sản xuất thép Tâm Đức (địa chỉ: 300/20 đường ĐT 743A, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo không đúng thời hạn quy định cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (SGDCK Tp. HCM) khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Công ty TNHH sản xuất thép Tâm Đức là cổ đông lớn sở hữu 11.615.459 cổ phiếu - tương đương 19,955% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, mã chứng khoán DTL. Ngày 11/3/2016, Công ty TNHH sản xuất thép Tâm Đức đã mua tổng cộng 30.000 cổ phiếu DTL làm tăng tỷ lệ sở hữu lên 11.645.459 cổ phiếu DTL - tương đương 20,006%, tăng từ ngưỡng 19% lên 20%. Tuy nhiên, đến ngày 08/4/2016, SGDCK Tp. HCM mới nhận được báo cáo về thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá ngưỡng 1% của Công ty).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phạt CTCP Đường sắt Yên Lào 7,5 triệu đồng

Ngày 11/8/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 831/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đường sắt Yên Lào, cụ thể như sau:

Phạt tiền 7.500.000 đồng (Bẩy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 01 tháng đến 12 tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phạt CTCP Giống gia cầm Lương Mỹ 60 triệu đồng

Ngày 11/8/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 830/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Giống gia cầm Lương Mỹ, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: 02 Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; 02 Báo cáo thường niên năm; 02 Báo cáo tình hình quản trị công ty; 03 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 01 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phạt người thân của Kế toán trưởng Nafoofs Group 35 triệu đồng

Ngày 11/8/2016, UBCKNN ban hành Quyết định số 840/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Tuấn (địa chỉ: Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An), cụ thể như sau:

Phạt tiền 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch (Ông Nguyễn Văn Tuấn, người có liên quan với bà Nguyễn Thị Trang - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nafoods Group, mã chứng khoán NAF, mua 18.190 cổ phiếu NAF và bán 18.190 cổ phiếu NAF từ ngày 22/2/2016 đến ngày 16/3/2016 nhưng không thực hiện báo cáo UBCKNN, SGDCK Tp. HCM trước khi thực hiện giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phạt CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long 185 triệu đồng

Ngày 11/8/2016, UBCKNN ban hành Quyết định số 836/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long (địa chỉ: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh), cụ thể như sau:

1. Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long không công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 23/6/2014 thông qua việc đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Phương Trung, Nghị quyết HĐQT số 01/2015/NQ-HĐQT/KHL ngày 20/01/2015 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2015).

2. Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo có nội dung không chính xác (Ngày 16/10/2014, Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long có văn bản số 72/KHL-CV gửi UBCKNN báo cáo chi tiết về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 6,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành ngày 10/6/2014 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/4/2014 thông qua tại Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/KHL. Theo báo cáo của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long, Công ty đã đền bù 9 tỷ đồng (đã đền bù 100%) cho dân cư Dự án khai thác mỏ đất sét tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (tổng diện tích khai thác 13,9 ha, đền bù giai đoạn 1). Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của UBCKNN, đến ngày 22/7/2016 Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long vẫn chưa hoàn thành việc đền bù cho dân cư như đã báo cáo UBCKNN tại văn bản số 72/KHL-CV ngày 16/10/2014).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phạt CTCP Khoáng sản Hòa Bình 200 triệu đồng

Ngày 11/8/2016, UBCKNN ban hành Quyết định số 837/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Khoáng sản Hòa Bình (địa chỉ: Xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), cụ thể như sau:

1. Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (CTCP Khoáng sản Hòa Bình không công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 2209/2014/NQ-HĐQT ngày 22/9/2014 về thông qua lựa chọn đối tác; Thông báo số 06/2014/KHB ngày 09/6/2014 về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Thông báo số 35/2014/KHB ngày 28/10/2014 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, Thông báo số 70/2015/KHB ngày 16/10/2015 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Nghị quyết HĐQT số 0801/2015/NQ-HĐQT ngày 08/01/2015 về Hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Khai thác và khoáng sản Yên Bái, Nghị quyết HĐQT số 206/2015/NQ-HĐQT ngày 20/6/2015 về Hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu, Nghị quyết HĐQT số 1810/2015/NQ-HĐQT ngày 18/10/2015 về hợp đồng giao dịch với công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, Nghị quyết HĐQT số 2411/2015/NQ-HĐQT ngày 24/11/2015 về hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia lai, Nghị quyết HĐQT số 09/2016/NQ-HĐQT ngày 17/03/2016 về hợp tác kinh doanh).

Tình tiết tăng nặng: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo có nội dung không chính xác (Ngày 02/4/2015 Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình có văn bản số 08/2015/KHB gửi UBCKNN báo cáo về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2014 tăng vốn điều lệ từ 62,7 tỷ đồng lên 262,7 tỷ đồng, theo đó, Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được là 200 tỷ đồng để: Mua mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất kinh doanh (Hợp tác đầu tư vào Công ty cổ phần Khoáng sản Vĩnh Thịnh (150 tỷ đồng)), Mua máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ khai thác mỏ (40 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (10 tỷ đồng).

Tuy nhiên, tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HĐHTKD ngày 08/10/2014 ký giữa Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình với Công ty cổ phần Khoáng sản Vĩnh Thịnh không có thông tin về việc mua mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất kinh doanh; Công ty không mua dây chuyền công nghệ máy móc thiết bị phục vụ cho việc khai thác mỏ theo như nội dung thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Báo cáo số 08/2015/KHB ngày 02/4/2015 gửi UBCKNN).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

X.T