“Sếp” VC9 đua nhau gom cổ phiếu công ty

VietTimes – Các “sếp” đó bao gồm: ông Phạm Thái Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Trần Trung Hà – Phó Tổng Giám đốc; Bùi Huy Thái – Phó Tổng Giám đốc; Phạm Minh Tuấn – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT.
"Sếp" VC9 đua nhau gom cổ phiếu công ty. (Ảnh: Internet)
"Sếp" VC9 đua nhau gom cổ phiếu công ty. (Ảnh: Internet)

Bốn cá nhân này đã mua vào tổng cộng 2,2 triệu cổ phiếu, tương ứng với 18,3% vốn điều lệ CTCP Xây dựng số 9 (HNX: VC9). Tất cả các giao dịch đều được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 17/01 – 09/02/2018. Và với diễn biến giá VC9 trong giai đoạn này khoảng ngót 14.000 đồng/cổ phiếu, tính ra 4 cá nhân đã chi ra khoảng 60 tỷ đồng cho giao dịch.

Trong đó, Tổng Giám đốc Phạm Thái Dương đã hoàn tất mua vào 976.774 cổ phiếu/980.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng quy mô nắm giữ lên mức 1.112.590 cổ phiếu – tương ứng tỷ lệ sở hữu 9,51% vốn điều lệ VC9.

Phó Tổng Giám đốc Trần Trung Hà đã hoàn tất mua vào 357.119 cổ phiếu/360.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng quy mô nắm giữ lên mức 399.119 cổ phiếu – tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,41% vốn điều lệ VC9.

Phó Tổng Giám đốc Bùi Huy Thái đã hoàn tất mua vào 357.119 cổ phiếu/410.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng quy mô nắm giữ lên mức 472.203 cổ phiếu – tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,04% vốn điều lệ VC9.

Ông Phạm Minh Tuấn – con trai Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Hải - đã hoàn tất mua vào 456.056 cổ phiếu/460.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng quy mô nắm giữ lên mức 456.056 cổ phiếu – tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,9% vốn điều lệ VC9.

Tuy không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký, với lý do “diễn biến giá mua không phù hợp”, nhưng có thể thấy rằng các cá nhân trên đã thực hiện mua gần như triệt để.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 (chưa kiểm toán), lũy kế cả năm 2017, VC9 đã báo lãi 14,6 tỷ đồng trước thuế, bằng 77,9% mức thực hiện năm 2016. Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2017 đạt 1.684 tỷ đồng, tăng 35% so với cuối năm 2016.

Báo cáo ghi nhận ngày lập là 19/01/2018 – khá sát thời điểm mà các lãnh đạo VC9 bắt đầu thực hiện giao dịch gom thêm cổ phiếu công ty./.