“Sếp” VC9 đua nhau gom cổ phiếu công ty

“Sếp” VC9 đua nhau gom cổ phiếu công ty

VietTimes – Các “sếp” đó bao gồm: ông Phạm Thái Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Trần Trung Hà – Phó Tổng Giám đốc; Bùi Huy Thái – Phó Tổng Giám đốc; Phạm Minh Tuấn – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT.