Sẽ có phương án cụ thể về nạo vét Hồ Tây trong tháng 3/2017

VietTimes -- Liên quan đến phương án nạo vét, bổ cập nước Hồ Tây, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo khảo sát đánh giá lại hiện trạng, đánh giá tác động của việc nạo vét đến môi trường sinh thái, báo cáo UBND Hà Nội về phương án nạo vét cụ thể trong tháng 3/2017.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng yêu cầu báo cáo phương án nạo vét Hồ Tây trong tháng 3/2017.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng yêu cầu báo cáo phương án nạo vét Hồ Tây trong tháng 3/2017.

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 52/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng tại cuộc họp về phương án nạo vét và bổ cập nước Hồ Tây.

Theo đó, UBND thành phố xác định nạo vét, bổ cập nước Hồ Tây là công việc trọng tâm, trọng điểm của thành phố về vệ sinh môi trường; Hồ Tây phải là điểm thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế và nhân dân Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, phương án Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố trình bày còn nhiều nội dung chưa được nghiên cứu, khảo sát kỹ, cần nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện phương án để báo cáo tập thể lãnh đạo UBND thành phố.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố chủ trì, cùng tư vấn phối hợp Công ty TNHH MTV Thoát nước, UBND quận Tây Hồ và các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét, khảo sát đánh giá lại hiện trạng, cơ sở lập luận để xác định cốt nước theo các mùa, lập bình đồ tổng thể và chia các khu vực cụ thể, xác định tổng khối lượng cần nạo vét.

Nghiên cứu đánh giá tác động của việc nạo vét đến môi trường sinh thái; tác động, ảnh hưởng khi giảm mực nước; trên cơ sở khảo sát và nghiên cứu nêu trên, đề xuất, báo cáo UBND thành phố phương án nạo vét cụ thể trong tháng 3/2017: khối lượng nạo vét 1 ngày số lượng điểm nạo vét, công nghệ nạo vét, phương án đổ bùn, tiến độ thực hiện, tổng chi phí dự án...

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố chỉ đạo tư vấn phân tích kỹ 2 phương án: Bổ cập nước từ sông Hồng và bổ cập bằng nước sau khi xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây; nêu rõ khó khăn, thuận lợi, rủi ro; chi phí đầu tư ban đầu, các chi phí quản lý, duy trì thường xuyên đối với phương án bổ cập bằng nước sau khi xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây; thời gian thực hiện; tổng mức đầu tư..., đề xuất phương án chọn trong tháng 3/2017.

Ông Nguyễn Thế Hùng cũng chỉ đạo UBND quận Tây Hồ đề xuất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/3/2017 phương án nạo vét bùn, thu gom rác tại các khu vực bến thủy khi di dời phương tiện.