SCIC lên tiếng về thu nhập của "sếp": Đúng pháp luật, phù hợp kết quả kinh doanh!

VietTimes - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa phát đi thông báo, hồi đáp một số thông tin trên báo chí về thu nhập của viên chức quản lý và cán bộ nhân viên SCIC.
SCIC khẳng định việc chi trả tiền lương, thưởng là “đúng quy định của pháp luật và phù hợp kết quả hoạt động kinh doanh”.
SCIC khẳng định việc chi trả tiền lương, thưởng là “đúng quy định của pháp luật và phù hợp kết quả hoạt động kinh doanh”.

SCIC khẳng định việc chi trả tiền lương, thưởng cho viên chức quản lý và người lao động SCIC tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp kết quả hoạt động kinh doanh của SCIC (Năm 2015, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SCIC thực hiện vượt mức so với kế hoạch kinh doanh được phê duyệt). Cụ thể:

- Đối với viên chức quản lý: Khoản thu nhập của viên chức quản lý nêu trong báo cáo bao gồm tiền lương, tiền thưởng và thù lao; trong đó tiền lương được chi trả theo đúng Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

Tiền thưởng, thù lao chi trả theo đúng Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ, Nghị định số 57/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Quy chế tài chính SCIC ban hành kèm theo Quyết định 3369/QĐ-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Trong tổng thu nhập của viên chức quản lý, có một số khoản thù lao, tiền thưởng được hình thành từ năm 2014 nhưng chi trả trong 2015 do Quy chế tài chính của SCIC được ban hành theo Quyết định số 3369/QĐ-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính áp dụng cho năm tài chính 2014 trở đi (bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm) nên SCIC đã gộp cả nguồn của 2014 và 2015 để chi trả trong năm 2015.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, việc quyết toán tiền thưởng cho viên chức quản lý được thực hiện theo nhiệm kỳ của viên chức quản lý được tính theo nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐTV nên SCIC cũng dồn chi trả một số khoản các năm trước sang năm 2015 (là năm cuối nhiệm kỳ).

- Đối với người lao động SCIC: Chi phí cho người lao động bao gồm nhiều khoản như: tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, tiền ăn ca, tiền điện thoại…. và cả tiền lương dự phòng cho năm sau (là khoản người lao động chưa được hưởng trong năm 2015).

“Các khoản thu nhập này đều là những khoản thu nhập trước thuế, khi chi trả cho viên chức quản lý và người lao động, SCIC thực hiện khấu trừ thuế thu nhập các nhân theo đúng quy định pháp luật hiện hành”, đại diện SCIC nhấn mạnh, đồng thời xác nhận, rằng tổng công ty đang báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vấn đề này và sẽ có các thông tin chi tiết tiếp theo trên cơ sở kết quả báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về một số số liệu mà báo chí đã nêu, SCIC cho biết, chúng được trích từ báo cáo quản trị doanh nghiệp mà SCIC gửi Bộ Tài chính và Bộ KHĐT, theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

Trước đó, theo thông tin trên một số tờ báo, Tổng giám đốc SCIC Lại Văn Đạo (đã nghỉ hưu từ tháng 5) thu nhập hơn 1,4 tỉ đồng trong năm 2015.

Bốn phó tổng giám đốc là các ông Lê Song Lai, Hoàng Nguyên Học, Nguyễn Quốc Huy và bà Nhữ Thị Hồng Liên thu nhập gần 1,3 tỉ đồng/năm/người trong năm 2015.

Kiểm soát viên Nguyễn Quốc Trị nhận 1,1 tỉ đồng trong cả năm. Phó tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hiển và Kiểm soát viên Bùi Đức Long lần lượt có thu nhập 681 triệu và 713 triệu đồng năm 2015.

X.T