Quyết định thanh tra đột xuất Eximbank

Mới đây, Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng (NH) TP HCM đã tiến hành thanh tra đột xuất nhằm làm rõ các vấn đề đang diễn ra tại NH Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), thời gian thanh tra dự kiến đến 30/03/2015.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được biết, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Eximbank, Chủ tọa đoàn đã trấn an các nhà đầu tư khi mục tiêu lợi nhuận năm 2013 bị phá sản hoàn toàn (828 tỷ đồng, tương đương với 26% kế hoạch): “Lợi nhuận năm 2013 thấp: bình quân lợi nhuận từ 2010 – 2013 của Eximbank là tương đối tốt (khoảng 2.500 tỷ đồng/năm). Năm 2014 – 2015 tin tưởng là sẽ tốt hơn”.

Tuy nhiên, sau một năm nhìn lại, cả năm nhà băng này báo lãi (trước thuế) có 69 tỷ đồng, tức là chỉ cỡ khoảng 1/12 khoản lợi nhuận trước thuế đầy thất vọng của một năm trước đó, riêng trong quý IV/2014, Eximbank chịu thua lỗ đến gần 680 tỷ đồng đã khiến nhiều cổ đông bức xúc.

Riêng trong năm 2014, Eximbank có nợ nghi ngờ tăng vọt 79,6% (từ 309 tỷ đồng năm 2013 lên 555 tỷ đồng), nợ có khả năng mất vốn tăng 25,1% (từ 1.074 tỷ đồng lên 1.344 tỷ đồng), tổng nợ xấu cuối năm 2014 lên đến 2.144 tỷ đồng, tương ứng 2,46%.

Theo Quyết định số 37/QĐ-CụcII của Cục Thanh tra, Giám sát NH TP HCM thì việc thanh tra đột xuất Eximbank được tiến hành theo các nội dung sau: Thanh tra hoạt động cấp tín dụng, cấp tín dụng cho cổ đông và người có liên quan; cấp tín dụng tín chấp; phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng; thanh tra vốn điều lệ, cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Thời gian thanh tra dự kiến đến 30/3/2015 sẽ kết thúc.

Theo An ninh tiền tệ