Quyết định thanh tra đột xuất Eximbank

Quyết định thanh tra đột xuất Eximbank

Mới đây, Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng (NH) TP HCM đã tiến hành thanh tra đột xuất nhằm làm rõ các vấn đề đang diễn ra tại NH Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), thời gian thanh tra dự kiến đến 30/03/2015.