Eximbank lỗ “khủng” 678 tỷ đồng trong quý 4/2014, dự phòng rủi ro tăng vọt gấp gần 5 lần

Lỗ nặng trong quý 4 đã xóa đi gần như toàn bộ thành quả kinh doanh của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm và kết quả lợi nhuận cả năm 2014 Eximbank chỉ đạt 56 tỷ đồng.

Dự phòng rủi ro của Eximbank tăng vọt gấp gần 5 lần

Dự phòng rủi ro của Eximbank tăng vọt gấp gần 5 lần

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và năm 2014.

Theo đó, thu nhập lãi thuần quý 4 đạt 474 tỷ đồng và cả năm là 2.710 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ năm 2013.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ mang về cho ngân hàng gần 101 tỷ đồng trong quý 4, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm trước và cả năm tăng 25,8% đạt 346 tỷ đồng.

Tuy nhiên hoạt động khác của Eximbank quý 4 năm qua lại lỗ 280 tỷ đồng và cả năm lỗ 261 tỷ. Cùng kỳ 2013 hoạt động này đều có lợi nhuận đáng kể.

Trong khi kinh doanh yếu thì chi phí hoạt động lại chỉ giảm không đáng kể, mức giảm chưa đến 6% so với năm 2013. Kết quả là tổng lợi nhuận trước dự phòng rủi ro của Eximbank quý 4 năm nay âm gần 289 tỷ đồng, cao hơn 40% so với mức lỗ 206 tỷ của quý 4 năm 2013 và cả năm chỉ đạt 938 tỷ đồng.

Nhưng chi phí cao chưa phải là tất cả đè lên lợi nhuận của Eximbank. Dự phòng rủi ro thực sự đã khiến cho ngân hàng này có kết quả kinh doanh thê thảm. Trong quý 4/2014, khoản dự phòng của Eximbank lên đến 589 tỷ đồng, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước đó và dự phòng cả năm cũng gấp gần 3 lần so với năm 2013, lên 869 tỷ đồng.

Kinh doanh đã không gánh nổi chi phí, cộng thêm phần dự phòng lớn khiến cho Eximbank lỗ trước thuế quý 4 tới 878 tỷ đồng, gấp gần 2,7 lần mức lỗ cùng kỳ 2013. Cả năm lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 69 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với năm 2013.

Nhờ được hoàn nhập dự phòng 200 tỷ đồng nên sau thuế quý4 Eximbank còn lỗ 678 tỷ đồng. Cả năm 2014, ngân hàng lãi vỏn vẹn 56 tỷ đồng. Như vậy riêng quý 4 đã gần như xóa sạch nỗ lực kinh doanh của cả 9 tháng trước đó.

Cũng theo báo cáo tài chính vừa công bố, Eximbank đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2014 là 4,5%; tổng tài sản giảm 5,1% và tiền huy động từ khách hàng tăng 27,5%. Tại thời điểm cuối năm trước ngân hàng có tổng tài sản hơn 161 nghìn tỷ đồng, tín dụng 87.146 tỷ đồng và tiền gửi khách hàng 101.372 tỷ.

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2014 là 1,54%, tăng so với 1,29% hồi đầu năm. Trong tổng nợ xấu thì nợ có khả năng mất vốn chiếm hơn 60% với 1.344 tỷ đồng.

                                                               Theo Trí thức trẻ