Quảng Nam: GRDP quý 3/2022 tăng trưởng kỷ lục sau dịch COVID-19

VietTimes – Với mức tăng trưởng quý 3 là 18,7%, Quảng Nam kỳ vọng tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 tăng hơn 10%, cao hơn so với năm 2021 (5,04%), vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao đầu năm (7,5-8%).

Một góc cảng biển Chu Lai, Quảng Nam

Một góc cảng biển Chu Lai, Quảng Nam

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, quý 3/2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của địa phương ước đạt 18,7%, GRDP 9 tháng đầu năm 2022 tăng gần 13,2% so với cùng kỳ, xếp vị thứ 8/63 tỉnh, thành trong cả nước; 2/5 trong Khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung và xếp thứ 4/14 tỉnh, thành trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Quy mô nền kinh tế 9 tháng đầu năm 2022 của Quảng Nam đạt hơn 83.000 tỉ đồng (tính theo giá hiện hành). Với quy mô này, Quảng Nam xếp vị thứ 19/63 tỉnh, thành cả nước; 4/14 tỉnh Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung (sau Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng); 2/5 tỉnh Khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung.

Về cơ cấu GRDP trong 9 tháng đầu năm 2022, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng cao nhất với 34,7%; khu vực dịch vụ chiếm 32,7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 17,7%, và khu vực nông lâm thủy sản chiếm tỷ trọng 14,9%.

Trong đó, so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng cao đạt 21,7%, lĩnh vực xây dựng ước tăng 4,4%; khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 8%, một số ngành dịch vụ tăng trưởng cao, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung (dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 33,5%, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 8,6%...).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 47 nghìn tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; sản xuất nông lâm thủy sản tăng 1,87% so với cùng kỳ.

Trong tháng 9/2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tỉnh tăng 0,57% so với tháng trước, tăng 3,92% so với tháng 12/2021 và tăng 4,51% so với cùng kỳ năm trước.

CPI bình quân 9 tháng năm 2022 tăng 4,56% so với năm 2021 (trong đó khu vực thành thị tăng 4,04%, khu vực nông thôn tăng 4,75%).