Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hơn 300 dự án BĐS đang dừng triển khai

Trong tổng số 3.978 dự án phát triển khu đô thị, phát triển nhà ở, sau khi rà soát có 3.172 dự án (chiếm 79,74%) được tiếp tục triển khai; 306 dự án (chiếm 7,69%) phải tạm dừng triển khai....
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hơn 300 dự án BĐS đang dừng triển khai

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa trình bày tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII ngày 16/11 về báo cáo tổng hợp việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Khóa XIII đến năm 2015.

Theo đó, về ngành Xây dựng, phó Thủ tướng cho biết thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, nhất là nhà ở xã hội, cơ bản hoàn thành việc rà soát, phân loại các dự án phát triển đô thị, nhà ở trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, trong tổng số 3.978 dự án phát triển khu đô thị, phát triển nhà ở, sau khi rà soát có 3.172 dự án (chiếm 79,74%) được tiếp tục triển khai; 460 dự án (chiếm 11,56%) cần phải điều chỉnh cơ cấu căn hộ, điều chỉnh quy hoạch; 306 dự án (chiếm 7,69%) phải tạm dừng triển khai.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc tăng từ 17,5 m2 năm 2010 lên 22 m2 năm 2015. Tồn kho bất động sản đến nay giảm khoảng 54% so với đầu năm 2013. Gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng, đến tháng 9/2015 đã cam kết cho vay trên 20 nghìn tỷ đồng (đạt tỷ lệ 68,1%) và đã giải ngân trên 12 nghìn tỷ đồng (đạt tỷ lệ 41%).

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng hiện tại tồn kho bất động sản vẫn còn khá lớn. Quản lý xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch ở nhiều địa phương còn yếu kém. Chất lượng một số công trình xây dựng còn thấp. Tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng vẫn gây nhiều bức xúc.

Theo Trí thức trẻ