Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh giữ chức thành viên HĐQL Ngân hàng VDB

Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

hủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm nhân sự tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Tại Quyết định 679/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Tại Quyết định 680/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Tại Quyết định 678/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thay ông Nguyễn Mạnh Dũng.

Nguồn: Chinhphu.vn