Infographic So sánh thế “tam trụ” ngân hàng: World Bank - AIIB - ADB

Thậm chí chưa được chính thức thành lập trên lý thuyết, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đã được lấy so sánh với nhiều định chế gạo cội như ADB và thậm chí là WB.

Dù mới được Trung Quốc khởi xướng thành lập vào thời điểm cuối năm 2014, nhưng Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đã nhanh chóng được đem ra so sánh với những tên tuổi gạo cội khác như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vốn đã hoạt động được 49 năm nay, hay thậm chí Ngân hàng Thế giới đã có hơn 70 năm tuổi đời.

AIIB được dự báo sẽ phá vỡ cấu trúc hiện tại của khu vực kinh tế châu Á, vốn đang chịu sự tác động của các định chế tài chính lớn của Mỹ và châu Âu trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Theo Bizlive