Phó ban Tổ chức TƯ: Số lượng nữ bí thư tỉnh ủy nhiều hơn hẳn nhiệm kỳ trước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho hay, việc bố trí Ủy viên Trung ương về Trung ương hay địa phương đều xuất phát từ yêu cầu công tác và độ tuổi tái cử.

Phó ban Tổ chức TƯ: Số lượng nữ bí thư tỉnh ủy nhiều hơn hẳn nhiệm kỳ trước
Phó ban Tổ chức TƯ: Số lượng nữ bí thư tỉnh ủy nhiều hơn hẳn nhiệm kỳ trước

Tại hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng nay (12/11), Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương thông tin chuyên đề về kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chuẩn bị nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia lần đầu sau

Ông Dương cho hay, theo tổng hợp, Ban Thường vụ các cấp đã chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy. Chỉ tính riêng ở cấp Trung ương đã quy hoạch bổ sung quy hoạch trên 2.800 lượt cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

“Công tác nhân sự cấp ủy lần này có điểm mới là thực hiện theo quy trình 5 bước và được chuẩn bị nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia lần đầu sau”, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương

Việc này tạo sự khách quan minh bạch, rõ ràng trong đánh giá, giới thiệu nhân sự. Đồng thời, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và là cơ sở để các cấp rà soát, sàng lọc, lựa chọn kỹ lưỡng cán bộ, vừa mở rộng dân chủ, công khai minh bạch, khách quan vẫn đảm bảo sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy, khắc phục được tình trạng cục bộ, áp đặt, lợi ích nhóm và vận động không trong sáng.

Theo ông Dương, số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 giảm 5% so với nhiệm kỳ trước, đúng yêu cầu của Chỉ thị 35, phù hợp với thực tế thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối và tinh giản biên chế.

Về bầu cử, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, các cấp ủy được bầu đảm bảo đủ số lượng, giảm so với nhiệm kỳ trước.

Trong đó, cấp trực thuộc Trung ương bầu trên 3.300 nhân sự, giảm 219, giảm 6,2% so với nhiệm kỳ trước. Điều đáng chú ý là tỷ lệ cấp ủy viên là nữ là vượt yêu cầu của Chỉ thị 35, cao hơn nhiệm kỳ trước ở cả 3 cấp.

Cụ thể tỉ lệ nữ ở cấp cơ sở đạt 21%, tăng 2%; cấp trên trực tiếp cơ sở đạt 17%, tăng 2%; cấp trực thuộc Trung ương đạt 16%, tăng 3% so với nhiệm kỳ trước.

Tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số ở cấp trực thuộc Trung ương đạt 12%, tăng 1% so với nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, nhiều đảng bộ tỉ lệ cấp ủy viên trẻ kỳ này giảm so với kỳ trước.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh đến việc trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cấp ủy cao hơn nhiệm kỳ trước. Trong đó, cấp ủy trực thuộc Trung ương có trình độ chuyên môn trên đại học đạt 67% tăng 23% so với nhiệm kỳ trước; 100%, có trình độ cao cấp lý luận và cử nhân chính trị.

Theo ông Dương, việc bầu cử bí thư, phó bí thư cấp ủy, thực hiện theo đúng quy định Trung ương, đặc biệt đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

“Đặc biệt, ở cấp trực thuộc Trung ương, tất cả nhân sự được giới thiệu bầu làm cán bộ chủ chốt (bí thư, phó bí thư cấp ủy), được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt đều trúng cử tập trung, nhiều đồng chí trúng cử rất cao, đạt 100%”, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói. Ông nhấn mạnh đây là điều rất vui mừng của nhiệm kỳ này.

Ông Dương cũng thông tin nhiều số lượng ấn tượng ở cấp đảng bộ trực thuộc Trung ương. Cụ thể có 9 nữ bí thư tỉnh ủy, tăng 6 người, gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước.

Ngoài ra còn có 27 bí thư không là người địa phương, tăng 11 người so với nhiệm kỳ trước. Thực tiễn cho thấy, các bí thư cấp ủy không là người địa phương đều đạt tín nhiệm rất cao tại đại hội.

Kết quả bầu cử cũng cho thấy, có 51 bí thư tỉnh ủy có trình độ thạc sĩ trở lên, tăng 9 người so với nhiệm kỳ trước. Có 28 bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương từ 50 tuổi trở xuống, tăng 15 người so với nhiệm kỳ trước. “Đây là điều rất là mừng”, ông Dương nói.

Thống nhất độ tuổi tái cử Ủy viên Trung ương ở Trung ương và địa phương

Dẫn chứng hàng loạt quy định, văn bản của Đảng liên quan đến công tác nhân sự, ông Dương nhấn mạnh: “Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tiến hành công tác nhân sự; đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch công bằng và nâng cao chất lượng. Có quy chiếu cụ thể về tiêu chuẩn, được ban hành từ trước. Đây là một điểm mới về tiêu chuẩn nhân sự tham gia cấp ủy”.

Một quy định mới là thống nhất độ tuổi tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương công tác ở Trung ương và địa phương. Qua đánh giá việc thực hiện quy định này, trước hết là nhằm phục vụ yêu cầu công tác chứ không phải vì độ tuổi.

“Có thể bố trí đồng chí ủy viên Trung ương công tác ở Trung ương hay địa phương là đều xuất phát từ yêu cầu công tác và độ tuổi tái cử chứ không phải vì không đủ tuổi công tác ở địa phương mà rút về Trung ương. Đây là điểm rất mới”, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương lưu ý.

Ông Dương cho rằng, thực hiện điểm này là phù hợp với thực tế, đảm bảo sự công bằng về độ tuổi tái cử của các Ủy viên Trung ương ở cả Trung ương và địa phương.

Điều này qua thực hiện cho thấy, phân công, bố trí, sắp xếp nhân sự Ủy viên Trung ương thuận lợi, linh hoạt hơn và nhận được sự đồng tình cao, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Về thực hiện bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, chủ trương này tiếp tục được thực hiện quyết liệt và đạt kết quả cao hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Vừa qua thực hiện khá tốt chỉ đạo của Trung ương, qua công tác nhân sự kiên quyết không để lọt cấp ủy những người suy thoái, uy tín thấp, chạy chức chạy quyền, tham nhũng tiêu cực nhưng cũng không bỏ sót những người có đức có tài, uy tín.

Theo Vietnamnet