Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, Thủ tướng phân bổ cho thành phố Hà Nội diện tích quy hoạch đến năm 2020 đất nông nghiệp 174.429 ha, đất phi nông nghiệp 159.716 ha và đất đô thị 63.468 ha; Thành phố Hồ Chí Minh diện tích đất nông nghiệp 88.005 ha, đất phi nông nghiệp 117.810 ha và đất đô thị 59.834 ha.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ phải lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) trình Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đã được phân bổ.

Các bộ, ngành phối hợp với các địa phương rà soát, điều chỉnh ngành lĩnh vực có sử dụng đất cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 134/2016/QH13 của Quốc hội, kịp thời phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định khu vực, công khai diện tích đến từng địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 4/2016 phương án phân bổ chỉ tiêu hơn một triệu ha đất rừng phòng hộ ít xung yếu, kém chất lượng chuyển sang đất rừng sản xuất đã được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 134/2016/QH13.