Ông Putin vẫn giữ thẻ đảng và yêu thích tư tưởng xã hội chủ nghĩa

Phát biểu tại Diễn đàn liên khu vực của Mặt trận Nhân dân toàn Nga (ONF), Tổng thống Vladimir Putin cho biết hiện giờ ông vẫn gìn giữ tấm thẻ đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô, và chia sẻ rằng đến nay ông vẫn yêu thích tư tưởng cộng sản.
Ông Putin
Ông Putin

"Tôi vốn không phải là một đảng viên theo sự cần thiết. Tôi cũng không thể nói rằng mình là người cộng sản hoàn toàn lý tưởng, nhưng dù sao chăng nữa tôi vẫn trân trọng. Không như nhiều người khác, tôi đã chỉ là một thành viên bình thường trong đảng, và cũng không như nhiều người khác, tôi không vứt bỏ thẻ đảng của mình, không đem đốt nó đi. Bây giờ tôi không muốn phán xét bất cứ ai…Nhưng Đảng Cộng sản Liên Xô đã tan rã, còn tấm thẻ đảng của tôi vẫn nằm ở đâu đó chứ không mất", ông Putin cho biết.

Tổng thống lưu ý rằng cho đến nay ông vẫn yêu thích những ý tưởng cộng sản. "Tôi rất thích và cho đến nay vẫn thích tư tưởng cộng sản, tư tưởng xã hội chủ nghĩa", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng Putin cho rằng cần tiếp cận một cách thận trọng tới vấn đề mai táng V.I. Lenin. Theo quan điểm của ông Putin, không nên thi hành những bước đi dẫn đến chia rẽ trong cộng đồng xã hội.

"Về vấn đề di dời và mai táng cũng như các câu hỏi khác liên quan, quí vị biết chăng, theo tôi nghĩ chúng ta cần có lối tiếp cận hết sức thận trọng để tránh thi hành bất kỳ bước đi nào có thể gây chia rẽ trong cộng đồng xã hội của nước ta. Trái lại, cần phải đoàn kết xã hội, và đó là điều quan trọng nhất…", Tổng thống Putin tuyên bố như vậy tại phiên họp của Diễn đàn liên khu vực ONF, khi được xin ý kiến ​​về khả năng mai táng di hài Lenin.

Cuộc tranh luận về việc di dời và chôn cất di hài Lenin hiện bảo quản trong Lăng trên Quảng trường Đỏ đã nóng lên trong cộng đồng xã hội Nga hầu như mỗi năm. Nhưng cho đến nay quyết định dứt khoát về vấn đề này vẫn chưa được thông qua.

T.H