Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống muốn bán 250.000 cổ phiếu YEG

VietTimes – Nếu hoàn tất thương vụ, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Yeah1 xuống còn 24,72%.

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - Chủ tịch Tập đoàn Yeah1 (Nguồn: Internet)

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - Chủ tịch Tập đoàn Yeah1 (Nguồn: Internet)

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã CK: YEG) - vừa đăng ký bán 250.000 cổ phiếu YEG nhằm mục đích tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận từ ngày 5/4 - 4/5/2021.

Sau khi hoàn tất thương vụ, ông Tống sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại YEG từ 25,52% xuống còn 24,72%.

Trước đó, trong 3 ngày từ 17 - 19/2/2020, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã bán thoả thuận hơn 5 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại YEG từ 41,66% xuống còn 25,52% như hiện tại.

Cùng khoảng thời gian này, bà Trần Uyên Phương - ái nữ của ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát - đã chi gần 300 tỉ đồng để mua vào 6,05 triệu cổ phiếu YEG, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty. Bà Phương hiện nắm giữ 6,9 triệu cổ phiếu, tương đương 22,06% vốn YEG, là cổ đông lớn thứ 2 sau ông Tống.

Đóng cửa phiên hôm nay (5/4), cổ phiếu YEG đang được giao dịch ở mức 38.000 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 18% so với hồi đầu năm.

Năm 2020, YEG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.218,6 tỉ đồng, giảm 16% so với năm trước; báo lỗ sau thuế gần 180 tỉ đồng (năm 2019 lỗ sau thuế 382,8 tỉ đồng). Tính đến cuối năm 2020, lỗ sau thuế luỹ kế của YEG là hơn 219 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của YEG đạt 1.385 tỉ đồng, giảm 8,6% so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền và tương đương tiền giảm hơn 77%, từ 162 tỉ đồng xuống còn 36,4 tỉ đồng. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 368,8 tỉ đồng xuống còn 22,75 tỉ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của YEG đạt 504,6 tỉ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, các khoản nợ vay là 194,4 tỉ đồng, chiếm 14% tổng nguồn vốn.

Ngày 27/4 sắp tới, YEG sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Theo đó, HĐQT YEG sẽ trình cổ đông phương án sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xoá lỗ luỹ kế./.