OGC dự kiến thoái vốn khỏi Lega Fashion và Vietcom hoặc THT Việt Nam để trả nợ cho Viptour

Trường hợp 2 nguồn chi trả nói trên chưa hoặc không thực hiện được vì lý do khách quan, OGC sẽ chuyển nhượng cổ phần của công ty tại Công ty Đầu tư THT Việt Nam với giá chuyển nhượng dự kiến 90 tỷ đồng cho 3,9 triệu cổ phần
Toàn cảnh dự án Lega Fashion House
Toàn cảnh dự án Lega Fashion House

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết HĐQT ngày 29/10/2015.

Theo đó, HĐQT công ty phê duyệt kế hoạch chi trả các khoản nợ cho Viptour - Togi với số tiền 90,2 tỷ đồng theo biên bản đối chiếu công nợ cuối quý 3/2015 giữa 2 bên.

Cụ thể, OGC sử dụng các tài sản khả dụng sau đây để thực hiện việc chi trả nợ:

- Nguồn thu 44,4 tỷ đồng từ việc thoái vốn của OGC tại Dự án Lega Fashion House theo biên bản thanh lý hợp đồng đã ký cuối quý 2/2015.

- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của OGC tại Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (Vietcom) với giá dự kiến 48 tỷ đồng cho 984.100 cổ phần (giá bình quân 48.775 đồng/cổ phiếu).

Trường hợp 2 nguồn chi trả nói trên chưa hoặc không thực hiện được vì lý do khách quan, OGC sẽ chuyển nhượng cổ phần của công ty tại Công ty Đầu tư THT Việt Nam với giá chuyển nhượng dự kiến 90 tỷ đồng cho 3,9 triệu cổ phần (giá bình quân 23.600 đồng/cổ phiếu).

Theo thông tin từ OGC, trong 9 tháng đầu năm công ty này đã chuyển nhượng cổ phần tại Blue Star – công ty sở hữu khu đất vành khăn tại dự án Đông nam Trần Duy Hưng thu về hơn 2.000 tỷ đồng và lãi hợp nhất khoảng 1.500 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ bất thường 2015 tổ chức bất thành hôm 27/10 vừa qua, ông Lê Quang Thụ, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết tiến độ Dự án BOT Hà Nội Bắc Giang đến nay khối lượng đạt 90%, vượt tiến độ 6 tháng. Dự kiến sẽ thông xe trong năm nay và bắt đầu thu phí từ quý 1 năm sau.

Theo Trí thức trẻ/HSX