ĐHCĐ OGC lần 2 bất thành: Chuyển nhượng Oceanmart, mảng thương mại bán lẻ vẫn lỗ 970 tỷ đồng

Sáng nay 13/07/2015, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group – OGC) đã tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2015 lần thứ 2 sau thất bại lần 1 ngày 20/6/2015.
Đến 9h, ĐHCĐ vẫn chưa thể tiến hành do tỷ lệ cổ đông tham dự chưa đủ 51%
Đến 9h, ĐHCĐ vẫn chưa thể tiến hành do tỷ lệ cổ đông tham dự chưa đủ 51%

Đến 9h, ĐHCĐ vẫn chưa thể tiến hành do tỷ lệ cổ đông tham dự chưa đủ 51%. Và sau đó, với tỷ lệ chỉ có 13,88%, ĐHCĐ lần 2 đã không thể diễn ra. Dự kiến ĐHCĐ lần 3 được tổ chức vào ngày 28/07/2015.

Theo văn bản báo cáo của Ban giám đốc – được trình tại ĐHCĐ lần này, các chỉ số tài chính của OGC đã được “phơi bày” tương đối cụ thể sau khi công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014.

Năm 2014, OGC lỗ 2.520 tỷ đồng sau thuế, cổ đông công ty mẹ lỗ hơn 2.200 tỷ đồng. Cụ thể các khoản lãi/lỗ năm 2014 đến từ các lĩnh vực như sau:

Cơ cấu doanh thu, Lợi nhuận/lỗ của OGC năm 2014

Đáng chú ý là khoản lỗ tới 970 tỷ đồng từ hoạt động bán lẻ và thương mại. Theo thuyết minh báo cáo, việc chuyển nhượng toàn bộ 90% cổ phần của OGC tại CTCP bán lẻ và quản lý BĐS Đại Dương mang lại cho OGC khoản doanh thu và lợi nhuận lần lượt 720 tỷ đồng và 450 tỷ đồng.

Như vậy, các hoạt động khác của mảng bán lẻ và thương mại mang lại cho OGC khoản lỗ lên tới 1.420 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này không được OGC trình bày. Trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc, hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa INFO “gặp nhiều khó khăn”. Ngoài ra, hoạt động của CTCP phát triển Tài nguyên Thiên nhiên Đại Dương vẫn được tiến hành bình thường.

Khoản lỗ 940 tỷ đồng từ đầu tư tài chính và hoạt động khác, có sự đóng góp một phần lớn từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên lần 1, theo báo cáo kêt quả kinh doanh tự lập được công bố, OGC lỗ 1.370 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số kiểm toán công bố vừa qua.

Kết quả kinh doanh “bi đát” năm 2014 không ngăn việc OGC đặt kế hoạch năm 2015 tương đối lạc quan với chỉ tiêu Tổng doanh thu và LNTT lần lượt đạt 2.300 tỷ đồng và 570 tỷ đồng – bằng con số kế hoạch đã đưa ra trong cuộc họp lần 1.

Đan Nguyên

Theo Trí thức trẻ