Nỗ lực chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia. 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia); Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh.

Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống bệnh lao, nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ Chiến lược, phương hướng, giải pháp, chương trình hành động để giải quyết các vấn đề liên quan đến phòng, chống bệnh lao, nhằm chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030.

Cùng với đó, Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao sẽ hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối các bộ, cơ quan, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao trên phạm vi toàn quốc; đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình hành động và các hoạt động liên quan đến phòng, chống bệnh lao.

Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ủy ban Quốc gia sử dụng bộ máy giúp việc chung với Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ủy ban Quốc gia.