Những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam

Việt Nam có nhiều ngày Tết cố truyền. Trong đó, bên cạnh Tết Nguyên Đán (Tết lớn nhất nên còn gọi là Tết Cả), còn có Tết Nguyên Tiêu, Tết Thanh Minh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 Những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam ảnh 1
 Những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam ảnh 2

Theo VietnamPlus