NHNN chấp thuận cho ABBank tăng vốn lên 5,320 tỷ đồng

VietTimes -- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 5017/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)

ABBank được NHNN chấp thuận cho tăng vốn điều lệ lên 5,320 tỷ đồng

ABBank được NHNN chấp thuận cho tăng vốn điều lệ lên 5,320 tỷ đồng

Theo văn bản này, NHNN chấp thuận việc ABBank tăng vốn điều lệ từ 4.797.999.760 đồng lên 5,320 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông ABBank thông qua tại Nghị quyết ngày 27/4/2015.

Đồng thời, NHNN yêu cầu ABBank thực hiện tăng vốn theo quy định. Sau hoàn tất thủ tục tăng vốn, ABBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản của NHNN có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý