NHNN cho phép ABBank tiếp tục tự tái cơ cấu

Đến cuối năm 2015, ABBank đã khắc phục toàn bộ các kiến nghị tồn đọng từ 2012 và 2014, và được NHNN cho phép tiếp tục quá trình tự tái cơ cấu.
NHNN cho phép ABBank tiếp tục tự tái cơ cấu

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), trong năm 2015, ABBank đạt 108 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 20% so với năm 2014, tương đương 164% kế hoạch năm. Huy động khách hàng và dư nợ cho vay của ABBank đến cuối năm đạt 21.690 tỷ và 11.233 tỷ đồng, tăng 15% và 36% so với 2014.

ABBank cho biết đến cuối năm 2015, ngân hàng đã tập trung khắc phục dứt điểm các kiến nghị Thanh tra NHNN của các năm trước. ABBank đã khắc phục toàn bộ các kiến nghị tồn đọng từ 2012 và 2014, và được NHNN cho phép tiếp tục quá trình tự tái cơ cấu.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2016, ABBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 8,3% so với thực hiện năm trước lên 70.000 tỷ đồng. Dư nợ và huy động của Ngân hàng dự kiến tăng 11% và 2% lên mức 45.632 tỷ và 58.305 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của ABBank theo kế hoạch đạt 150 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2015. Năm 2016 khi được chấp thuận của NHNN, ngân hàng sẽ tiếp tục kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 4.798 tỷ lên 5.320 tỷ đồng trong năm 2016 (đây là kế hoạch tăng vốn đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm trước nhưng chưa thực hiện được).

ABBank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 28/4 tại TP.HCM.

Theo Trí thức trẻ