Infographic Người Việt đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Mức đóng bảo hiểm xã hội, phí công đoàn ở Việt Nam được đánh giá cao nhất thế giới, nhưng lượng người đóng chỉ chiếm chưa đầy 1/4 tổng số lao động toàn quốc.
Người Việt đóng bảo hiểm xã hội như thế nào? ảnh 1

Theo Zing