Nghiên cứu bổ sung QL21B kéo dài vào quy hoạch

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ về việc bổ sung Quốc lộ 21B kéo dài vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Phó Thủ tướng lưu ý cần phải làm rõ sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan... đối với việc bổ sung Quốc lộ 21B kéo dài vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2016.

Trước đó, ngày 06/04/2014, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1041/QĐ-BGTVT về việc chuyển các tuyến đường địa phương thuộc địa phận hai tỉnh Nam Định, Ninh Bình thành Quốc lộ 21B kéo dài.

Tổng chiều dài toàn tuyến là 83,29km (trong đó, địa phận tỉnh Nam Định là 50,17km, địa phận tỉnh Ninh Bình là 33,12km).

Điểm đầu tại Km106,642 (giao QL21 tại Km152+600), tại xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Điểm cuối tại Km189+932 (giao QL1 tại Km278+200), tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.