Mỗi tháng xử lý 9,6 nghìn tỷ đồng, nợ xấu nội bảng duy trì dưới 2%

VietTimes -- Đó là số liệu vừa được công bố tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết 42) và Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 (Quyết định 1058) được NHNN tổ chức ngày 15/10/2019.
Toàn cảnh buổi hội nghị (Nguồn: NHNN)
Toàn cảnh buổi hội nghị (Nguồn: NHNN)

Theo đó, Nghị quyết 42 có hiệu lực đã góp phần tháo gỡ những “nút thắt” trong quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD). Kết quả xử lý nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 cho thấy ý thức trả nợ của khách hàng đã được cải thiện một bước quan trọng.

Số liệu được đại diện NHNN công bố tại hội nghị cho thấy, lũy kế từ 15/8/2017 (thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực) đến 31/8/2019, toàn hệ thống TCTD đã xử lý được 236,8 nghìn tỷ đồng nợ xấu.

Tính trung bình từ 15/8/2017 đến 31/8/2019, mỗi tháng toàn hệ thống xử lý được khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hơn 4,7 nghìn tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ 2012-2017 trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (theo Thông tư số 02) của hệ thống các TCTD tiếp tục được duy trì dưới mức 2%, đến ngày 31/8/2019 là 1,98%.

Tính đến nay, NHNN đã ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD 2010, (gồm 01 Quyết định và 15 Thông tư). Đồng thời, NHNN đã hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối, quy định liên quan đến đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh.

Trước đó, tại Hội nghị thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng Quý 3/2019, đại diện của NHNN cho biết toàn hệ thống TCTD đã xử lý được khoảng 224,7 nghìn tỷ đồng nợ xấu (được xác định theo Nghị quyết 42) lũy kế từ ngày 15/8/2017 đến cuối tháng 6/2019.

Như vậy, trong vòng 2 tháng vừa qua, đã có khoảng 12,1 nghìn tỷ đồng nợ xấu đã được xử lý./.