Mỗi ngày bầu Đức phải trả 5,3 tỷ tiền lãi vay

VietTimes -- Tính ra, cứ mỗi một ngày mới đến, chưa cần biết hoạt động ra sao, bộ đôi doanh nghiệp niêm yết của “bầu” Đức đã phải móc két 5,3 tỷ đồng để chi trả lãi vay
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, HNG lỗ 559 tỷ đồng, còn HAG lỗ 1.191 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, HNG lỗ 559 tỷ đồng, còn HAG lỗ 1.191 tỷ đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM vừa phát đi thông báo danh sách các cổ phiếu không đủ điều kiện ký quỹ đó là: Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL), CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG), Tập đoàn Hà Đô (HDG) và 2 cổ phiếu của “bầu” Đức là CTCP  Hoàng Anh Gia Lai (HAG) và CTCP Nông nghiệp Quốc tế HAGL (HNG).

Nguyên nhân HAG và HNG không đủ điều điều kiện giao dịch kỹ quỹ là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2016 là số âm.

Theo BCTC vừa công bố, kết quả kinh doanh của HAG và HNG không được khả quản, lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, HNG lỗ 559 tỷ đồng, còn HAG lỗ 1.191 tỷ đồng.

Chưa kể, tại cả bốn báo cáo (riêng lẻ và hợp nhất) của hai công ty này, công ty Kiểm toán Ernst & Young đều nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Vấn đề mấu chốt là “Đề xuất tái cơ cấu nợ của HAGL vẫn chưa được Thủ tướng Chính phủ thông qua”(tính đến ngày lập báo cáo tài chính 29/8 –Pv)

“Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất (hay riêng lẻ - PV) giữa niên độ này, Tập đoàn đang trong quá trình chờ nhận được văn bản phê duyệt từ cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tái cơ cấu các khoản vay và trái phiếu nói trên. Nếu việc tái cơ cấu các khoản vay và trái phiếu nói trên không được thực hiện, những vấn đề đã đề cập cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục để lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn”, hãng kiểm toán nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tổng nợ phải trả của HAG và HNG  liên tục gia tăng, tính đến hết quý 2/2016,  HAG đang nợ 32.996 tỷ đồng, còn HNG là 18.495 tỷ đồng. Thông tin trong báo cáo tài chính cho thấy, cả HAG lẫn HNG đều đang rất “bí” trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Theo đó, dù đã có rất nhiều khoản nợ, vay được điều chỉnh kỳ hạn nhưng trong vòng một năm tới, số nợ vay phải trả của HAG vẫn lên đến 12.343 tỷ đồng, còn HNG là 4.750 tỷ đồng.

Không chỉ là áp lực thanh toán nợ gốc, trách nhiệm chi trả lãi vay cũng là một vấn đề rất lớn đối với HAGL ở thời điểm hiện tại.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy, tổng chi phí tài chính của HAG trong nửa đầu năm 2016 đã lên đến 888 tỷ đồng, 797 tỷ đồng trong số đó là chi phí lãi vay. Tương tự,  tổng chi phí tài chính của HAG trong nửa đầu năm 2016 đã lên đến 190 tỷ đồng, 161 tỷ đồng trong số đó là chi phí lãi vay.