Mổ xẻ khoản lỗ hơn 5.000 tỉ đồng của HAG

VietTimes – Tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) tại ngày 31/12/2019 được trình bày lại trong báo cáo Quý 4/2020 đã giảm đi 5.057 tỉ đồng do tăng dự phòng các khoản phải thu ngắn và dài hạn khó đòi.

Nếu Hoàng Anh Gia Lai lập dự phòng trong năm 2020, số lỗ sau thuế phải là hơn 5.000 tỉ đồng (Nguồn: Internet)

Nếu Hoàng Anh Gia Lai lập dự phòng trong năm 2020, số lỗ sau thuế phải là hơn 5.000 tỉ đồng (Nguồn: Internet)

Luỹ kế năm 2020, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) báo lỗ sau thuế hợp nhất ở mức 2.175 tỉ đồng, lỗ sau thuế của công ty mẹ là 1.201 tỉ đồng (năm 2019 lãi 190 tỉ đồng) trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, các khoản mục trên bảng cân đối kế toán của HAG tại thời điểm 31/12/2019 đã được trình bày lại tại báo cáo Quý 4/2020.

Theo thuyết minh, trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc HAG đã rà soát lại số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu và thực hiện điều chỉnh hồi tố.

Đáng chú ý, công ty này đã điều chỉnh từ việc ghi nhận khoản lãi luỹ kế 290,8 tỉ đồng thành khoản lỗ luỹ kế lên tới 4.625 tỉ đồng. Tính đến ngày 31/12/2020, khoản lỗ luỹ kế được HAG ghi nhận tiếp tục tăng lên tới 5.086 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, tổng tài sản của HAG tại ngày 31/12/2019 được trình bày lại trong báo cáo Quý 4/2020 đã giảm đi 5.057 tỉ đồng do tăng dự phòng các khoản phải thu ngắn và dài hạn khó đòi.

Mổ xẻ khoản lỗ hơn 5.000 tỉ đồng của HAG ảnh 1

Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2019 của HAG được điều chỉnh hồi tố (Nguồn: BCTC Quý 4/2020)

Trước đó, trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của HAG, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ do không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi số dư nợ 5.669 tỉ đồng (tại ngày 31/12/2019) trên tổng giá trị các khoản phải thu ngắn và dài hạn là 10.505 tỉ đồng.

Bình luận về việc điều chỉnh này, chuyên gia kiểm toán Phan Lê Thành Long cho rằng, nếu HAG lập dự phòng trong năm 2020, số lỗ sau thuế phải là hơn 5.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, HAG đã hồi tố về quá khứ và chỉ ghi nhận thêm khoản lỗ luỹ kế.

Mổ xẻ khoản lỗ hơn 5.000 tỉ đồng của HAG ảnh 2

Trong năm 2020, HĐQT HAG đã thông qua phương án chuyển đổi dư nợ cho vay và nợ phải thu tại CTCP Chăn nuôi Gia Lai với số tiền 5.865 tỉ đồng thành vốn cổ phần. Qua đó, Chăn nuôi Gia Lai trở thành công ty con của HAG.

Được thành lập từ giữa năm 2014, sau khi đi vào hoạt động, Chăn nuôi Gia Lai đã dần trở thành "con nợ" thường xuyên và ngày càng lớn của HAG.

Việc chuyển đổi nợ tại Chăn nuôi Gia Lai khiến cho giá trị các khoản phải thu về cho vay dài hạn của HAG trong năm 2020 giảm mạnh từ 7.514 tỉ đồng xuống còn 1.783 tỉ đồng. Các khoản phải thu dài hạn khác giảm từ 748 tỉ đồng xuống 515 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn khác lại tăng từ 2.267 tỉ đồng lên 4.186 tỉ đồng; phải thu ngắn hạn khác tăng từ 467 tỉ đồng lên 632 tỉ đồng.

Trong đó, phần lớn là các khoản phải thu tại CTCP Lê Me (công ty liên quan) với phải thu về cho vay ngắn hạn là 3.644 tỉ đồng; phải thu cho vay dài hạn 840 tỉ đồng; lãi cho vay 120 tỉ đồng; tiền hợp tác kinh doanh 440 tỉ đồng./.