Infographic Miền Bắc có hơn 20 địa điểm xuất hiện băng tuyết

Băng giá và tuyết xuất hiện khắp các vùng núi phía Bắc những ngày cuối tháng 1 là hệ quả của đợt không khí lạnh mạnh nhất 40 năm qua.
Theo Vnexpress