Infographic Lương hưu của Việt Nam đang ở đâu trong khu vực?

Từ thời điểm 1/1/2016, phí bảo hiểm xã hội của hàng chục triệu người lao động sẽ bắt đầu được thu theo quy định mới.

Theo đó, phí bảo hiểm xã hội sẽ được thu trên cả những khoản thu nhập ngoài lương của người lao động.

Thông tin từ Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho thấy hệ thống bao phủ của bảo hiểm xã hội là gần 11 triệu người, với đối tượng chính là lao động trong khu vực chính thức và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tuy nhiên, thời gian qua, tỷ lệ bao phủ lương hưu đối với người cao tuổi không mấy cải thiện.

Mặc dù đối tượng thụ hưởng tăng, nhưng do tốc độ già hoá dân số của Việt Nam lớn hơn, nên tỷ lệ người cao tuổi có lương hưu có xu hướng giảm.

Tỷ lệ người cao tuổi được nhận lương hưu và trợ cấp xã hội đã giảm hơn 1,24% từ thời điểm năm 2012 đến nay. Điều này có nghĩa là, khoảng 62,5% người cao tuổi chưa có lương hưu hoặc trợ cấp lúc tuổi già. Tổng số người cao tuổi đang được lĩnh lương hưu và trợ cấp là 4,154 triệu người.

TheoBizlive