Lời chúc mừng nhân ngày Quốc Khánh của những người bạn

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Khánh, nhiều người bạn thân thiết của Việt Nam đã phát biểu cảm tưởng tốt đẹp về công cuộc đấu tranh giải phóng dân tốc, thống nhất đất nước. Chúc mừng đất nước Việt Nam đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Lời chúc mừng nhân ngày Quốc Khánh của những người bạn