Lần đầu tiên Quốc hội bầu đương kim Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay (24/3), Quốc hội khai mạc kỳ họp 11, khóa XIV. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu đương kim Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch nước.
Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Nội dung trên được Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước tại kỳ họp Quốc hội cuối cùng không phải việc mới và đã thực hiện tại Quốc hội khóa XIII. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Tổng số có khoảng 25 chức danh sẽ được kiện toàn. Ngoài các lãnh đạo chủ chốt Nhà nước, Quốc hội sẽ bầu một số Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ theo đề xuất của Thủ tướng.

Đề cập thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc xác nhận: Đây là lần đầu Quốc hội sẽ bầu một đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước. Do thực hiện quy trình bầu đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước nên theo tuần tự, ngoài việc miễn nhiệm Chủ tịch nước, còn phải còn miễn nhiệm Thủ tướng. Nếu miễn nhiệm Chủ tịch nước trước rồi bầu Thủ tướng làm tân Chủ tịch nước thì khi ấy Thủ tướng sẽ phải trình Quốc hội miễn nhiệm chính mình. Vì vậy, Chủ tịch nước phải trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng, sau đó mới tiến hành các bước tiếp theo.

Đây là vấn vấn đề kỹ thuật, quy trình và đã được lưu ý để bố trí chương trình công tác nhân sự cho phù hợp. Khi bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội thì các chức danh đó phải tuyên thệ, đây là hiến định. Việc tuyên thệ có thể lặp lại ở kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới nhưng vẫn cần phải thực hiện.

Theo Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, kiện toàn sớm các chức danh lãnh đạo là việc tốt để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống. Với việc dành 7 ngày làm công tác nhân sự, đây là quy trình theo quy định, không thể cắt bớt. Quy trình chặt chẽ, phải bầu theo tuần tự. Sau khi bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội thì bầu Chủ tịch nước, rồi Chủ tịch nước mới giới thiệu nhân sự bầu Thủ tướng, không thể làm tắt.

Thông tin thêm về công tác nhân sự, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, Quốc hội dành khoảng 7 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước. Do sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhiều vị lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước đã không tái cử Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị đã phân công nhiệm vụ mới với một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết thêm, thời gian qua, Bộ Chính trị đã tiến hành xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội của Đảng và thống nhất cao cần sớm kiện toàn sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị cũng đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.