Kiểm toán Nhà nước cảnh báo: Vinalines tiềm ẩn rủi ro, thất thoát

Kiểm toán Nhà nước cho rằng Bộ GTVT cần phối hợp với bộ Tài chính báo cáo, đề xuất với Thủ tướng các giải pháp hỗ trợ Vinalines giải quyết những khó khăn vướng mắc trong tái cơ cấu nợ, xử lý những tồn tại về tài chính, đầu tư...
KTNN đánh giá Vinalines hoạt động yếu kém, nhiều rủi ro
KTNN đánh giá Vinalines hoạt động yếu kém, nhiều rủi ro

Trong văn bản gửi Bộ GTVT do Phó Tổng kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành ký mới đây, đơn vị này cho rằng những khoản nợ, những khoản đầu tư của Vinalines đang tiềm ẩn những rủi ro, thất thoát, thiệt hại.

Theo kết quả kiểm toán tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2014 và thực hiện đề án tái cơ cấu của Vinalines của kiểm toán nhà nước thực hiện cho thấy rõ điều này.

Cụ thể: lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Vinalines âm hơn 3.478 tỉ đồng, 19 đơn vị lỗ hơn 4.332 tỉ đồng. Lỗ lũy kế của Vinalines qua đó được phía Kiểm toán Nhà nước tính toán là 24.180.732 triệu đồng. 

Vinalines bảo lãnh cho các đơn vị nhận bàn giao từ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và các đơn vị thành viên vay số tiền 6.204, 54 tỉ đồng, 151,8 triệu USD và 69,2 triệu Euro. 

Đáng lưu ý, thực trạng tài chính của các đơn vị được bảo lãnh được kiểm toán nhà nước nhận định là yếu kém và khó có khả năng thanh toán.

Bên cạnh đó, 3 đơn vị mà Vinalines nhận bàn giao từ Vinashin hiện góp thiếu vốn điều lệ trên 1.314 tỉ đồng nên chưa thể thực hiện các thủ tục phá sản. Trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải Viễn Dương Vinashin thiếu hơn 1.080 tỉ đồng.

Kiểm toán Nhà nước cảnh báo bộ GTVT rằng: những rủi ro ước tính có giá trị khá lớn. Công ty mẹ và một số đơn vị thành viên được kiểm toán còn nhiều khoản nợ phải thu khó có khả năng thu hồi. Nhiều khoản tổn thất dự kiến trong đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn, thiệt hại tiềm ẩn của các dự án đầu tư bị dừng, hoãn hoặc không thể tiếp tục thực hiện (còn nhiều khoản rủi ro chưa được trích lập dự phòng.

Theo số liệu định giá xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá phục vụ cổ phần hóa hoặc số liệu do các đơn vị tự đánh giá qua thị trường mua bán tàu biển cho thấy, giá trị thị trường của đội tàu biển của Vinalines đã thấp hơn giá trị còn lại trên sổ kế toán. Đội tàu của công ty mẹ giảm giá trị khoảng  3.522.273 triệu đồng; Công tyTNHH MTV Vận tải Biển Đông giảm 886.703 triệu đồng; Công ty Vận tải biển Việt Nam giảm 576.445 triệu đồng; Công ty CP Vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế giảm 107.152 triệu đồng...

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra rằng chi phí vay, chênh lệch tỉ giá đầu tư tàu vận tải biển Vinalines phải trả hàng năm ở mức rất cao, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí giá thành, chi phí sửa chữa, vận hành các tàu già khá lớn, giá cước vận tải biển sụt giảm liên tục qua các năm.

Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước thực trạng của Vinalines là vô cùng khó khăn, việc thực hiện kế hoạch phá sản một số doanh nghiệp trong giai đoạn 2013-2015 theo Đề án tái cơ cấu được duyệt của Vinalines chưa đảm bảo tiến độ do một số doanh nghiệp chưa được góp vốn Điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trước tình hình này, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Giao thông – Vận tải phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hỗ trợ Vinalines giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tái cơ cấu nợ, xử lý những tồn tại về tài chính, đầu tư hiện tiềm ẩn những rủi ro thất thoát, thiệt hại.

Theo Một thế giới