Khắc phục sự cố ở Bình Thuận, cấp vaccine cho Ninh Thuận

VietTimes - Ngày 17/06/2016, Chính phủ đã ra ý kiến yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước đãi titan; Đồng thời, chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 100.000 liều vaccine LMLM 2 type cho tỉnh Ninh Thuận.

Chính phủ đã ra ý kiến yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước đãi titan,

Chính phủ đã ra ý kiến yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước đãi titan,

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước đãi titan tại Bình Thuận

Ngày 16/6/2016, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về sự cố vỡ hồ chứa nước đãi titan của Công ty TNHH Tân Quang Cường tại tỉnh Bình Thuận gây ảnh hưởng đến giao thông, môi trường và gây thiệt hại cho nhân dân xung quanh.

Về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và Công ty TNHH Tân Quang Cường khẩn trương khắc phục sự cố trên.

Đồng thời điều tra, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đền bù cho các đối tượng bị thiệt hại, có các biện pháp khắc phục, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Hỗ trợ Ninh Thuận phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 100.000 liều vaccine LMLM 2 type từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng cho gia súc.

UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận và sử dụng số vaccine được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

D.N