Khắc phục sự cố ở Bình Thuận, cấp vaccine cho Ninh Thuận

Khắc phục sự cố ở Bình Thuận, cấp vaccine cho Ninh Thuận

VietTimes - Ngày 17/06/2016, Chính phủ đã ra ý kiến yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước đãi titan; Đồng thời, chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 100.000 liều vaccine LMLM 2 type cho tỉnh Ninh Thuận.