Kéo dài thời gian thông quan tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành

VietTimes -- Mặt hàng hải sản của Việt Nam sẽ tiếp tục được thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc từ 7h00 đến 22h00 hàng ngày qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai

Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai

Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiên đồng ý cho phép tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm kéo dài thời gian thông quan cho mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai đến khi chính thức kéo dài thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Việt Nam) - Bắc Sơn (Trung Quốc).

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện thí điểm kéo dài thời gian thông quan hàng thủy hải sản tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai.

Đồng thời tổ chức khảo sát liên hợp cửa khẩu, đề xuất báo cáo Chính phủ hai nước chính thức quyết định kéo dài thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Việt Nam) - Bắc Sơn (Trung Quốc) trong năm 2017.

Trước đó, giữa tháng 6/2016, Thủ tướng cũng đã đồng ý cho phép triển khai thực hiện thí điểm kéo dài thời gian thông quan từ 07h00 đến 22h00 hàng ngày đối với mặt hàng quả vải tươi xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai.