Hướng dẫn đổi màu nền Facebook trên máy tính

Hiện nay có phần mềm dạng extension làm khá tốt việc hỗ trợ đổi màu nền Facebook, giúp chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác mới.

Theo một số nguồn tin, Facebook đang chuẩn bị thử nghiệm khả năng thay đổi màu nền cho mạng xã hội này. Dù vậy dự định này chưa biết bao giờ mới được triển khai rộng rãi, người dùng Facebook chỉ có thể trải nghiệm màu nền mới bằng ứng dụng bên ngoài.

Hiện nay có phần mềm dạng extension trên Chrome mang tên "Color Changer for Facebook" làm khá tốt việc hỗ trợ đổi màu nền Facebook, và chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác mới. Tất nhiên với một extension thì sự thay đổi chỉ diễn ra trên trình duyệt người dùng, không tác động tới giao diện người khác nhìn.

Dưới đây sẽ là hướng dẫn sử dụng "Color Changer for Facebook", đổi màu nền Facebook trên máy tính.

Hướng dẫn thay đổi màu nền trong Facebook

Trước hết chúng ta tìm tải về extension "Color Changer for Facebook" cho trình duyệt Chrome (địa chỉ cụ thể là chrome.google.com/webstore/detail/color-changer-for-faceboo/lceicedmdibidgpncleapoiednopgldo?hl=en).

Trước hết chúng ta tìm tải về extension

Trước hết chúng ta tìm tải về extension "Color Changer for Facebook" cho trình duyệt Chrome (địa chỉ cụ thể là chrome.google.com/webstore/detail/color-changer-for-faceboo/lceicedmdibidgpncleapoiednopgldo?hl=en). Hãy bấm "Add to Chrome".

Bấm xac nhận

Bấm xac nhận "Add extension".

Bây giờ khi dùng Facebook trên Chrome, khi bấm vào biểu tượng extension "Color Changer for Facebook" chúng ta có thể lựa chọn rất nhiều các bộ màu nền hoặc tự tạo bộ màu nền cho mình bằng cách bấm "Creat New Theme". Bạn có thể trải nghiệm tự tạo bộ màu nền với nhiều thành phần khác nhau.

Bây giờ khi dùng Facebook trên Chrome, khi bấm vào biểu tượng extension

Bây giờ khi dùng Facebook trên Chrome, khi bấm vào biểu tượng extension "Color Changer for Facebook" chúng ta có thể lựa chọn rất nhiều các bộ màu nền hoặc tự tạo bộ màu nền cho mình bằng cách bấm "Creat New Theme".

Bạn có thể trải nghiệm tự tạo bộ màu nền với nhiều thành phần khác nhau.

Bạn có thể trải nghiệm tự tạo bộ màu nền với nhiều thành phần khác nhau.

Kết quả là chúng ta sẽ có trải nghiệm mới khi dùng Facebook:

Hướng dẫn đổi màu nền Facebook trên máy tính ảnh 5

Theo ICTNews