Hưng Yên thu hồi “siêu dự án” 140ha của Tổng Công ty HUD

VietTimes -- Ngày 22/10, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Thông báo về việc thu hồi Dự án Phân khu B, khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5, đô thị mới Phố Nối của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) trên địa bàn xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.
Dự án có quy mô lên đến 140ha tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Dự án có quy mô lên đến 140ha tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Triển khai việc này, UBND tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng dựng dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng về việc dừng triển khai thực hiện Dự án Phân khu B, khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5, đô thị mới Phố Nối của Tổng Công ty HUD.

Đồng thời, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/11/2018.

Về Dự án Phân khu B, khu đô thị phía Bắc QL5 – Đô thị mới Phố Nối của Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị (HUD). Ngày 19/10/2004, UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5, khu đô thị mới Phố Nối.

Tháng 11/2005, UBND tỉnh có văn bản giao Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà số 2 (đơn vị thành viên của HUD) làm chủ đầu tư dự án lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 phân khu B, khu đô thị phía Bắc QL5, khu đô thị mới Phố Nối.

Đến tháng 7/2006, UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục có văn bản chấp thuận cho Tổng Công ty HUD làm chủ đầu tư dự án lập quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 phân khu B, khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5, khu đô thị mới Phố Nối thay thế chủ đầu tư cũ là Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà số 2.

Tháng 11/2011, UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu B, Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5, khu đô thị mới Phố Nối trên địa bàn huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, HUD được giao làm chủ đầu tư lập quy hoạch. Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khoảng 140,39ha, trong đó diện tích triển khai đầu tư xây dựng khu đô thị mới khoảng 136,5ha.

Ngày 28/8/2012, UBND tỉnh có văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án phân khu B, khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5, Đô thị mới Phố Nối.

Tuy nhiên, theo báo cáo năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên thời điểm đó việc triển khai thực hiện dự án rất chậm. Công ty chưa nghiêm túc thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, không có văn bản báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai thực hiện dự án cũng như lập kế hoạch chi tiết các công việc triển khai tiếp theo.