Hưng Yên: Thanh tra toàn diện Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long

VietTimes -- UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long trên địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm.
      Công ty thép Thành Long, Chủ đầu tư Dư án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê/ Ảnh: hungyentv.vn
Công ty thép Thành Long, Chủ đầu tư Dư án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê/ Ảnh: hungyentv.vn

Đoàn thanh tra do ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên làm Trưởng đoàn; ông Cao Xuân Sơn, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh làm Phó Đoàn; và 05 thành viên khác trong đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra toàn diện Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long kể từ khi dự án được chấp thuận đầu tư đến thời điểm thanh tra.

Thời gian thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Trước đó, ngày 16/10/2018, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã có văn bản giao Thanh tra tỉnh chủ trì, thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long trên địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, UBND tỉnh Hưng Yên sẽ xem xét việc tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án này của UBND tỉnh Hưng Yên được ban hành sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tại Báo cáo số 2014/BC-SKHĐT ngày 21/9/2018 về việc triển khai thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long.

Tìm hiểu của VietTimes, Công ty TNHH Thép Thành Long được thành lập năm 2003, trụ sở tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, hiện do ông Vũ Thành Long là người đại diện theo pháp luật./.