Hết quý I/2016: 3.787 tỷ đồng tồn quỹ bình ổn xăng dầu

VietTimes - Theo thông tin từ Bộ tài chính, tính đến hết quý I/2016, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) là 3.787,147 tỷ đồng.
Hết quý I/2016: 3.787 tỷ đồng tồn quỹ bình ổn xăng dầu

Nhằm công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu, ngày 9/5/2016, Bộ Tài chính đã thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầ.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2016 là 3.970,063 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/3/2016) là 1.289,339 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/3/2016) là 1.478,005 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương là 5,752 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm là 3 triệu đồng.

Chốt đến 31/3/2016, số dư Quỹ BOG là 3.787,147 tỷ đồng

Trong 21 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chỉ có 6 doanh nghiệp âm Quỹ BOG, còn lại là dương.