HĐND Hà Nội họp bất thường xem xét mức hỗ trợ giá vé tháng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

VietTimes -- Kỳ họp thứ 8 HĐND Hà Nội (kỳ họp bất thường) dự kiến diễn ra chỉ trong ngày 09/4/2019, các đại biểu sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ giá vé tháng đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.
Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông có chiều dài khoảng 13km.
Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông có chiều dài khoảng 13km.

Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã thống nhất nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 8) HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố xem xét các tờ trình, dự thảo 04 Nghị quyết chuyên đề quan trọng. Trong đó có, Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ giá vé tháng đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; và Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến chỉ trong ngày 09/4/2019.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có tổng chiều dài khoảng 13km, với 12 nhà ga. Ngày 05/3/2019 UBND TP Hà Nội đã họp thông qua phương án giá vé.

Theo đó, đề xuất giá vé lượt thấp nhất là 7.600 đồng; vé ngày là 30.000 đồng. Vé tháng chia ra làm 02 loại, giá vé tháng cho hành khách phổ thông là 200.000 đồng và loại ưu tiên là 100.000 đồng.

Về chính sách miễn giảm vé, thành phố Hà Nội miễn tiền vé cho các đối tượng người có công, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi; hỗ trợ 50% vé tháng đối với học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp và người cao tuổi; hỗ trợ 30% vé tháng đối với cán bộ, nhân viên tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể; Miễn phí toàn bộ cho hành khách sử dụng dịch vụ trong 15 ngày đầu khai thác vận hành thương mại./.