Hạn mặn ước kéo giảm sản lượng lúa tới 824.000 tấn

VietTimes – Bộ Công Thương dự tính, hạn mặn năm nay khả năng sẽ là nguyên nhân kéo giảm sản lượng lúa tới 824.000 tấn so với năm trước
Hạn mặn ước kéo giảm sản lượng lúa tới 824.000 tấn

Cụ thể, do hạn mặn, ước tính sản lượng lúa năm 2016 chỉ đạt 44,6 triệu tấn thóc, giảm 824.000 tấn so với năm 2015. Lượng thóc hàng hóa xuất khẩu đạt 15,7 triệu tấn, tương đương 7,85 triệu tấn gạo.

 Theo Bộ NNPTNN, hiện có 350.000 ha ruộng tại 8/13 tỉnh đang phải chờ nước mưa mới được rửa nhiễm mặn để canh tác. Đến nay, đã có 178.000 ha lúa bị thiệt hại do hạn, trong đó có 90.000 ha bị mất tới 70% sản lượng. 

Cũng theo Bộ NNPTNT, khô hạn nếu kéo dài đến tháng 6 sẽ là khoảng 500.000 ha của vùng đồng bằng sông Cửu Long không xuống giống vụ hè thu, chiếm 50% diện tích canh tác ở khu vực trồng lúa lớn nhất của Việt Nam.