Hà Nội thu hồi đất trúng đấu giá để trống quá 12 tháng

Đối với các tổ chức, cá nhân khi đã trúng đấu giá mà chậm triển khai, để đất trống quá 12 tháng thì các sở, ngành của TP tiến hành nhắc nhở, kiểm tra, thanh tra, nếu tiếp tục vi phạm thì thu hồi quyền sử dụng đất theo quy định.

Hà Nội thu hồi đất trúng đấu giá để trống quá 12 tháng

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2015, TP Hà Nội có kế hoạch đấu giá 54 dự án, tổng diện tích 56 ha, dự kiến thu về ngân sách trên 2,6 nghìn tỷ đồng. Đến hết tháng 8, toàn TP có 17 đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất với diện tích 13 ha, số tiền trúng đấu giá trên 1.722 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch. Trong đó, đấu giá quỹ đất do TP quản lý là 12 dự án, do cấp huyện quản lý là 12 dự án.

Đối với việc đấu giá đất công ích, đất bồi ven sông, đất chưa sử dụng trên địa bàn TP tiến độ còn chậm, theo Sở Tài nguyên và Môi trường nguyên nhân là do phần diện tích này thường nằm rải rác, quy mô diện tích đất không lớn, giá đất làm căn cứ đấu giá thấp… nên nguồn thu được từ đấu giá không đủ chi phí để thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều dự án đấu giá quyền sử dụng đất để hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở, tình trạng các hộ gia đình cá nhân trúng đấu giá chưa thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch được duyệt, gây mất mỹ quan đô thị; vẫn còn tình trạng các hộ dân để đất trống sau đấu giá quyền sử dụng đất…

Để tháo gỡ những khó khăn cụ thể trong công tác đấu giá QSD đất, UBND Hà Nội đã yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp rà soát lại toàn bộ những đơn vị đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn, lựa chọn những đơn vị đã thực hiện thành công các dự án đấu giá để phối hợp, giao nhiệm vụ. Nếu những đơn vị nào chỉ thực hiện đấu giá những dự án có số thu lớn mà ngại thực hiện những dự án nhỏ thì TP sẽ xem xét trong vấn đề giao các dự án tiếp theo.

Đối với các dự án đấu giá do UBND các quận, huyện làm chủ đầu tư trước thời điểm thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất TP thì các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện. Liên quan đến công tác xác định giá khởi điểm,UBND Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện, đặc biệt cần phải lựa chọn những đơn vị tư vấn xác định giá có chất lượng, chuyên nghiệp để đảm bảo khi xây dựng giá khởi điểm đảm bảo khả thi và đấu giá thành công.

Thành phố Hà Nội cũng lưu ý, đối với các tổ chức, cá nhân khi đã trúng đấu giá mà chậm triển khai, để đất trống quá 12 tháng thì các sở, ngành của TP tiến hành nhắc nhở, kiểm tra, thanh tra, nếu tiếp tục vi phạm thì thu hồi quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo Trí thức trẻ