Hà Nội thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chống COVID-19 và thu nhập của người có chức vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND TP. Hà Nội chỉ rõ cần tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
Hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động. Ảnh minh hoạ: Bộ Y tế.
Hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động. Ảnh minh hoạ: Bộ Y tế.

Đây là 2 trong một số nhóm việc cần tổ chức thanh tra theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội, được nêu rõ tại kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 vừa ban hành.

Cụ thể, theo kế hoạch công tác thanh tra của TP. Hà Nội năm 2021 xác lập 7 nhóm việc cần tổ chức thanh tra.

Cụ thể, UBND TP. yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của giám đốc, chủ tịch UBND cấp huyện. Trong đó, việc thanh tra tập trung những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến.

Với công tác phòng chống tham nhũng, UBND TP. Hà Nội yêu cầu tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, quận huyện trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng

UBND TP. Hà Nội yêu cầu "tập trung thanh tra, kiểm tra về công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn"; đồng thời thực hiện thanh tra về thực hiện quy định công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm, phát hiện xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng.

Trong kế hoạch thanh tra năm 2021, UBND TP. Hà Nội chỉ rõ nội dung cần tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đặc biệt, cần thanh tra về phòng chống rửa tiền trên một số lĩnh vực. Các cơ quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, mua sắm tài sản công; thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

UBND TP. Hà Nội giao lực lượng Thanh tra theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra của các đơn vị trên địa bàn TP..