Hà Nội quyết toán 2.278 dự án với tổng vốn đầu tư trên 15.000 tỷ đồng

VietTimes -- Trong năm 2017 UBND TP Hà Nội đã phê duyệt quyết toán 2.278 dự án hoàn thành, với tổng số vốn đầu tư 15.776 tỷ đồng.

Hà Nội đã quyết toán 2.278 dự án - Ảnh minh họa.

Hà Nội đã quyết toán 2.278 dự án - Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký văn bản công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2017.

Theo đó, tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2017 là 2.278 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán trên 15.776 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách cấp Thành phố quản lý là 80 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 6.175 tỷ đồng; Vốn ngân sách quận, huyện, thị xã quản lý là 2.198 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 9.600 tỷ đồng.

Sở GTVT có 4 dự án với tỏng mức đầu tư trên 210 tỷ đồng, giá trị quyết toán được phê duyệt trên 172 tỷ đồng; Sở Xây dựng 1 dự án với tổng mức đầu tư gần 119 tỷ đồng, giá trị quyết toán được phê duyệt trên 105 tỷ đồng; Ban quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông TP Hà Nội có 9 dự án với tổng mức đầu tư trên 629 tỷ đồng, giá trị được quyết toán trên 554 tỷ đồng;…

Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã giảm trừ so với giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư là 173 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,1% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư.

Trong đó, vốn ngân sách cấp Thành phố quản lý là 43.360 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,7% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư; vốn ngân sách quận huyện, thị xã quản lý gần 130 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,3% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã công khai số liệu phê duyệt quyết toán năm 2017 của các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành được UBND giao và phân cấp quản lý.

Thực hiện nghiêm túc việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm theo quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành.