Hà Nội đề nghị các cơ quan bàn giao 11.000 căn hộ để bán và cấp GCN

VietTimes -- Trong tháng 4/2017, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ báo cáo Thành phố để thông báo đến các cơ quan Trung ương và Thành phố đang quản lý gần 11.000 căn hộ giao Thành phố để thực hiện việc bán nhà và cấp Giấy chứng nhận (GCN).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Gần 11.000 căn hộ trên hiện các cơ quan Trung ương, Hà Nội đang quản lý theo diện tự quản và đều chưa đủ điều kiện để bán.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Chí Dũng cho biết, tổng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Hà Nội là trên 167.000 căn.

Trong đó, quỹ nhà ở cũ do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý, cho thuê là trên 75.000 căn; Quỹ nhà ở của các cơ quan Trung ương và Hà Nội tự quản, trước đây phân phối cho cán bộ, công nhân viên nay chuyển giao về Sở Xây dựng để tiếp tục quản lý gần 93.000 căn.

Hiện nay, quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước còn lại hiện đang quản lý là gần 14.000 căn hộ. Bao gồm 6.900 căn là nhà ở cũ và 6.800 nghìn căn là nhà cơ quan tự quản chuyển giao cho công ty quản lý. Trong số này, có gần 3.000 căn đã có đơn, hồ sơ mua nhà và nhà ở thuộc diện được bán và có gần 11.000 căn thuộc diện không đủ điều kiện để thực hiện bán.

Trong gần 11.000 căn nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa đủ điều kiện bán, có gần 1.700 căn vướng quy hoạch, dự án giải phóng mặt bằng; nhà thuộc danh mục phố cổ là 693 căn; vướng do không ký được hợp đồng thuê nhà là trên 1.500 nghìn căn; vướng mắc về diện tích nhỏ, hộ khẩu ngoại tỉnh không đủ điều kiện ký hợp đồng là 156 căn; vướng do đang có tranh chấp, khiếu kiện, đòi sở hữu 713 căn...

Chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, ông Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong số hồ sơ chưa bán còn lại có nhiều hồ sơ phức tạp như có tranh chấp, vướng quy hoạch, đã có quyết định thu hồi đất, nhà cổ và nhà biệt thự không được bán.

Bên cạnh đó, quỹ nhà có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan tự quản Trung ương và Thành phố quản lý trước đây đã buông lỏng từ nhiều năm nên hồ sơ gốc bị thất lạc; ngoài ra, có nhiều cơ quan đã giải thể, sáp nhập; có cơ quan không hợp tác để hoàn tất thủ tục bàn giao, bán nhà cho các hộ gia đình...

Ngoài ra, Công ty TNHH Quản lý và phát triển Nhà Hà Nội còn giải quyết thủ tục bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước còn chậm, không bảo đảm thời gian theo quy trình bán nhà 45 ngày làm việc; chưa chủ động báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ông Dũng cho biết, trong tháng 4/2017 Sở Xây dựng sẽ báo cáo Thành phố để thông báo đến các cơ quan Trung ương và Thành phố đang quản lý nhà ở diện tự quản phải bàn giao sang Thành phố để thực hiện việc bán nhà và cấp GCN. Tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành tham gia hội đồng xác định giá bán và tổ công tác liên ngành để kiểm tra, thẩm định giá bán nhà.