Hà Nội: Thống kê toàn bộ quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội vừa giao các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, thống kê toàn bộ quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND về việc phê duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, UBND TP chấp thuận đề xuất của Hội đồng xác định giá bán nhà ở Thành phố tại Tờ trình số 294/TTr-HĐXDGBNƠ, ngày 7/9/2016, (do Sở Xây dựng đại diện ký trình) về việc phê duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội.

Hội đồng xác định giá bán nhà ở Thành phố, Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về giá bán nhà, đối tượng, diện tích, địa điểm đủ điều kiện được bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

Thành phố giao Sở Xây dựng rà soát kỹ, hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trình UBND TP xem xét, quyết định.

Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế TP, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cùng đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, thống kê toàn bộ quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, rà soát về số lượng; diện tích nhà, đất; nguồn gốc, quá trình sử dụng; tổ chức, hộ gia đình cá nhân thuê nhà, đất theo hợp đồng, thời gian chủ sử dụng thực tế; báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; quá trình xử lý của các cơ quan có thẩm quyền đối với mỗi địa điểm từ 1/1/2015 đến nay (nếu có)…

Thành phố Hà Nội yêu cầu, phân loại và đề xuất phương án xử lý cụ thể báo cáo UBND TP và dự thảo văn bản của UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy. Thời hạn hoàn thành trong tháng 3/2017.