Giải pháp giao thông thông minh của Hanel
Sản phẩm dự thi giải thưởng Chuyển đổi số 2020

Giải pháp giao thông thông minh của Hanel

VietTimes – Đây là một trong số giải pháp tổng thể về Giao thông thông minh đầu tiên kết nối và quản lý toàn bộ các CSDL về đối tượng thuộc hạ tầng giao thông (đường xá, biển báo giao thông...), định vị, giám sát hành trình, phương tiện giao thông trên nền bản đồ số thống nhất.