Giá dầu kéo hụt ngân sách 63.000 tỉ đồng

Chiều 20-10, Quốc hội đã nghe các báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016. 
Giá dầu kéo hụt ngân sách 63.000 tỉ đồng

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết tổng thu NSNN năm 2015 ước vượt dự toán 16.400 tỉ đồng (tăng 1,8% so với dự toán và tăng 7,4% so với ước thực hiện 2014).

Tuy nhiên, tăng thu chủ yếu của ngân sách địa phương (khoảng 47.700 tỉ đồng), còn ngân sách trung ương hụt thu 31.300 tỉ đồng, điều này dẫn đến khó khăn trong cân đối NSNN. 

Đáng chú ý là thu từ dầu và khí hụt lớn so với dự toán. Trong bối cảnh giá dầu thế giới sụt giảm sâu (ước cả năm chỉ đạt 56,7 USD/thùng, giảm trên 43 USD/thùng so với giá tính dự toán), dẫn đến số hụt thu từ dầu thô và các khoản thu khác do giảm giá dầu là 63.000 tỉ đồng, trong đó thu từ dầu thô hụt khoảng 32.000 tỉ đồng, thu nội địa giảm khoảng 12.000 tỉ đồng do giảm thu từ hoạt động khai thác khí, thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất..., thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm khoảng 19.000 tỉ đồng do trị giá tính thuế xuất khẩu dầu thô, thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu giảm.

“Đây là mức hụt thu lớn, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách trung ương. Ủy ban Tài chính ngân sách nhất trí với Chính phủ dự kiến giá dầu thanh toán bình quân ba tháng cuối năm chỉ ở mức 50 USD/thùng, nhưng đề nghị Chính phủ chỉ đạo theo dõi sát diễn biến của giá dầu để có đối sách phù hợp nhằm phát triển kinh tế trong nước bù hụt thu, tận dụng việc giảm giá dầu thành cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước” - ông Phùng Quốc Hiển nói.

Năm 2016, Chính phủ dự kiến tổng thu cân đối NSNN năm 2016 là 1.014.500 tỉ đồng, tăng 9,4% so với ước thực hiện năm 2015. Nếu không tính 30.000 tỉ đồng thu từ tiền bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thì tổng thu NSNN tăng 6,1%.

Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng mặc dù đây là mức tăng dự kiến thấp, nhưng với tình hình thu từ dầu thô đạt thấp do giá giảm mạnh, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm do thực hiện các cam kết quốc tế, một số chính sách thuế đến thời điểm điều chỉnh giảm thuế suất, để bảo đảm tính chủ động, an toàn trong điều hành NSNN thì mức tăng như vậy là hợp lý.

Chính phủ dự kiến bội chi NSNN năm 2016 ở mức 4,95% GDP (254.000 tỉ đồng, tăng 28.000 tỉ đồng so với năm 2015), nợ công đến 31-12-2016 ước khoảng 63,2% GDP.

Theo Tuổi trẻ