Gelex dự chi 426 tỉ đồng trả cổ tức năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tỉ lệ chi trả cổ tức dự kiến của Gelex năm 2021 ở mức 5% và sẽ tăng lên 15% vào năm 2022, có thể bao gồm việc tạm ứng cổ tức bằng tiền.
Gelex dự chi 426 tỉ đồng trả cổ tức năm 2021
Gelex dự chi 426 tỉ đồng trả cổ tức năm 2021

CTCP Tập đoàn Gelex (Mã CK: GEX) vừa công bố việc sửa đổi, bổ sung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (AGM 2022), dự kiến tổ chức vào ngày 12/5 tới đây.

Theo đó, tập đoàn này dự kiến sẽ dành 425,7 tỉ đồng trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức năm 2021, tương ứng với tỉ lệ chi trả trên vốn điều lệ ở mức 5%.

Gelex cho biết, việc chia cổ tức nhằm cân đối giữa lợi nhuận phân phối cho cổ đông và lợi nhuận để lại phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư vào các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn.

Ở tờ trình cũ, Gelex dự tính không chia cổ tức năm 2021 mà chỉ trích 5 tỉ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Đáng chú ý, AGM 2022 của Gelex cũng sẽ xem xét việc uỷ quyền cho HĐQT công ty được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền nếu xét thấy phù hợp với hoạt động của công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện 1 lần hoặc nhiều lần tuỳ theo quyết định của HĐQT.

Năm 2022, Gelex đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 36.000 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 2.618 tỉ đồng; tỉ lệ chi cổ tức ở mức 15%/năm.

Gelex sẽ đóng vai trò đầu mối, điều phối và hỗ trợ các công ty thành viên trong hệ thống trong việc mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước với mức giá cạnh tranh và điều kiện thương mại tốt nhất.

Để thực hiện việc này, Gelex sẽ thực hiện mua sắm tập trung vật tư, nguyên vật liệu chính và bán lại cho các công ty thành viên. Tập đoàn kỳ vọng sẽ tiết kiệm chi phí vật tư đầu vào, giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận, từ đó tối đa hoá lợi ích chung của tập đoàn, các công ty thành viên và cổ đông.

Đối với hoạt động nguồn vốn, Gelex sẽ đóng vai trò hỗ trợ, thu xếp, điều phối vốn nhằm hỗ trợ các công ty thành viên trong việc huy động vốn một cách kịp thời để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh./.