Gần 800 doanh nghiệp vào “black list” của Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – 797 doanh nghiệp ở Đà Nẵng nằm trong diện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do vi phạm các quy định của Luật Thuế và Luật Doanh nghiệp - theo thông báo của Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Theo Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng, các doanh nghiệp này bị xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do: Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ 1 năm trở lên kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; doanh nghiệp không gửi báo cáo hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo; doanh nghiệp có yêu cầu bằng văn bản thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp năm 2020; doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Để có thể được tiếp tục hoạt động, Sở KH&ĐT yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh (địa chỉ: Tầng 6, Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng) giải trình.

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến, hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận, thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.